Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, Římanům 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 1

Římanům 2


Římanům, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, Římanům 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.