Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, Římanům 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 1


Římanům, Kapitola 1

Římanům 1

Komentáře k verši :

evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, Římanům 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.