Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Skutky apoštolské 28,31›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Římanům 1


Římanům, Kapitola 1

Římanům 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Skutky apoštolské 28,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.