Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Skutky apoštolské 28,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 28


Skutky apoštolské, Kapitola 28

Skutky apoštolské 28

Komentáře k verši :

Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Skutky apoštolské 28,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.