Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král povstal a s ním i místodržitel, Bereniké i všichni ostatní. Skutky apoštolské 26,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 27


Skutky apoštolské, Kapitola 27

Skutky apoštolské 27
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Král povstal a s ním i místodržitel, Bereniké i všichni ostatní. Skutky apoštolské 26,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.