Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kněz to na oltáři obrátí v obětní dým. To bude pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Leviticus 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Leviticus 3


Leviticus, Kapitola 4

Leviticus 4

Komentáře k verši :

Kněz to na oltáři obrátí v obětní dým. To bude pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Leviticus 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.