Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žalobci vystoupili proti němu, ale neobviňovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával,.Skutky apoštolské.25,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 25


Skutky apoštolské, Kapitola 26

Skutky apoštolské 26
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Žalobci vystoupili proti němu, ale neobviňovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával,.Skutky apoštolské.25,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.