Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přidáš k ní olej a položíš na to kadidlo. To bude přídavná oběť. Leviticus 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Leviticus 3


Leviticus, Kapitola 3

Leviticus 4


Leviticus, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Přidáš k ní olej a položíš na to kadidlo. To bude přídavná oběť. Leviticus 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.