Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když to uslyšeli, velmi se rozzlobili a začali křičet: "Veliká je efezská Artemis!" Skutky apoštolské 19,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 19

Skutky apoštolské 20


Skutky apoštolské, Kapitola 20
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Když to uslyšeli, velmi se rozzlobili a začali křičet: "Veliká je efezská Artemis!" Skutky apoštolské 19,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.