Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly. Leviticus 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Leviticus 1


Leviticus, Kapitola 2

Leviticus 2

Komentáře k verši :

Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly. Leviticus 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.