Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin mu řekl: `Zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Skutky apoštolské 7,33›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 7

Skutky apoštolské 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Hospodin mu řekl: `Zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Skutky apoštolské 7,33

Počet veršů v Bibli je 31 167.