Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Skutky apoštolské 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 2

Skutky apoštolské 2

Komentáře k verši :

Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Skutky apoštolské 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.