Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, Skutky apoštolské 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 2

Skutky apoštolské 2

Komentáře k verši :

V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, Skutky apoštolské 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.