Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Skutky apoštolské 1,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 2

Komentáře k verši :

aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Skutky apoštolské 1,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.