Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť je psáno v knize Žalmů: `Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil´; a jinde je psáno: `Jeho pověření ať převezme jiný.´ Skutky apoštolské 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 1


Skutky apoštolské, Kapitola 2

Skutky apoštolské 2

Komentáře k verši :

Neboť je psáno v knize Žalmů: `Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil´; a jinde je psáno: `Jeho pověření ať převezme jiný.´ Skutky apoštolské 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.