Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Jan 21,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 21


Skutky apoštolské, Kapitola 1

Skutky apoštolské 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Jan 21,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.