Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Jan 20,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 20

Jan 20


Jan, Kapitola 21

Komentáře k verši :

Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Jan 20,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.