Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Jan 20,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 20

Jan 20

Komentáře k verši :

Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Jan 20,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.