Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: `Ani kost mu nebude zlomena´. Jan 19,36›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 19


Jan, Kapitola 20

Jan 20

Komentáře k verši :

Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: `Ani kost mu nebude zlomena´. Jan 19,36

Počet veršů v Bibli je 31 167.