Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, Jan 19,33›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 19


Jan, Kapitola 20

Jan 20

Komentáře k verši :

Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, Jan 19,33

Počet veršů v Bibli je 31 167.