Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opět se jich otázal: "Koho hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského." Jan 18,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 18

Jan 18
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Opět se jich otázal: "Koho hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského." Jan 18,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.