Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - Jan 17,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 17


Jan, Kapitola 18

Jan 18
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - Jan 17,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.