Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; Jan 17,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 17


Jan, Kapitola 18

Jan 18
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; Jan 17,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.