Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Jan 17,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 17

Jan 18


Jan, Kapitola 18
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Jan 17,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.