Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; Jan 16,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 16


Jan, Kapitola 17
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; Jan 16,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.