Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jiní říkali: "Tak nemluví posedlý. Což může zlý duch otevřít oči slepých?" Jan 10,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jiní říkali: "Tak nemluví posedlý. Což může zlý duch otevřít oči slepých?" Jan 10,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.