Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Jan 9,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Jan 9,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.