Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože." Jan 5,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 5

Jan 5

Komentáře k verši :

Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože." Jan 5,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.