Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Jan 4,54›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 5


Jan, Kapitola 5

Jan 5

Komentáře k verši :

To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Jan 4,54

Počet veršů v Bibli je 31 167.