Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Jan 4,44›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 4


Jan, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Jan 4,44

Počet veršů v Bibli je 31 167.