Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Jan 4,41›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 4

Komentáře k verši :

A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Jan 4,41

Počet veršů v Bibli je 31 167.