Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. Jan 4,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 4

Komentáře k verši :

Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. Jan 4,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.