Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Jan 4,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 4

Komentáře k verši :

Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Jan 4,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.