Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Jan 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 3

Jan 3

Komentáře k verši :

Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Jan 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.