Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Jan 2,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 2


Jan, Kapitola 3

Jan 3

Komentáře k verši :

Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Jan 2,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.