Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. Jan 2,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 2

Jan 3


Jan, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. Jan 2,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.