Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Jan 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 2

Jan 3


Jan, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Jan 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.