Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." Jan 1,36›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 1

Jan 2


Jan, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." Jan 1,36

Počet veršů v Bibli je 31 167.