Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já. Jan 1,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 1

Jan 2


Jan, Kapitola 2

Komentáře k verši :

To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já. Jan 1,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.