Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Lukáš 24,35›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Lukáš 24,35

Počet veršů v Bibli je 31 167.