Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Lukáš 16,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 16


Lukáš, Kapitola 17
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Lukáš 16,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.