Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nebo co jste vyšli shlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. Lukáš 7,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 7

Lukáš 8


Lukáš, Kapitola 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nebo co jste vyšli shlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. Lukáš 7,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.