Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Lukáš 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 2

Komentáře k verši :

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Lukáš 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.