Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Lukáš 1,53›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




Komentáře k verši :

hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Lukáš 1,53





Počet veršů v Bibli je 31 167.