Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; Lukáš 1,51›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Komentáře k verši :

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; Lukáš 1,51

Počet veršů v Bibli je 31 167.