Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno Lukáš 1,49›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Komentáře k verši :

že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno Lukáš 1,49

Počet veršů v Bibli je 31 167.