Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Lukáš 1,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




Komentáře k verši :

Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Lukáš 1,28





Počet veršů v Bibli je 31 167.