Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Lukáš 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 1

Komentáře k verši :

Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Lukáš 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.