Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Marek 16,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1

Lukáš 1

Komentáře k verši :

Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Marek 16,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.