Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Marek 16,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1

Lukáš 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Marek 16,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.